മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഓരോ വീട്ടിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗം എന്ന സ്വപ്‌ന സാക്ഷത്കാരത്തിനായി...
പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചാരിതാർഥ്യത്തോടെ Talent Academy മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.


"ഞങ്ങൾക്ക് Talent Academy യിലെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് നേടാനാകുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കും നേടാം LDC 2020"
Admission Open for New LDC Batch in Muvattupuzha..
Call Now for more details - 090723 65757

🚀ഇനി LDC നേടാം Easy ആയി!!!

അതെ, 2017 ലെ LDC പരീക്ഷയിൽ, 3 First Rank ഉൾപ്പടെ ആയിരക്കണക്കിന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സൃഷ്ടിച്ച Talent Academy, മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി LDC പരീക്ഷക്കായുള്ള തീവ്ര പരിശീലന ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ ജോലി നേടി എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം ആണ് വരുന്ന LD Clerk പരീക്ഷ.
മടിച്ചു നിന്നാൽ സർക്കാർ ജോലി നേടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ അവസരവും നഷ്ടമാകും. വിജയം ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ തീവ്ര പരിശീലന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂRegister Here
Talent Academy Muvattupuzha

Talent Academy, the best PSC coaching center in Kerala has opened its new branch in Muvattupuzha.


Muvattupuzha, being one of the beautiful yet growing & busiest cities in central Kerala is lacking quality PSC Coaching centers which have got the track record in creating top rank in Kerala PSC Examinations.


This has persuaded us to start our new branch in Muvattupuzha, Ernakulam


Why Talent Academy?


▶️ Our unique coaching method has enabled 1000's of government job seekers, the majority being average and below-average students, to achieve top rank in PSC Examinations and become government employees in the shortest period.


▶️ We are having the Best PSC coaching faculties in Kerala.


▶️ Our publications are the best rated and most recommended ones for those who are preparing for Kerala PSC, SSC & RRB Exams.


▶️ Branches across all major locations in Kerala. Find Talent Academy's Branches across Kerala.


▶️ Coaching updated as per latest Kerala PSC Question Pattern & Latest Syllabus.


▶️ Content and topics for prepared by eminent scholars and Kerala PSC Rank Holders hence success is guaranteed for those follow our coaching.


Why you should prepare for PSC Coaching?


Now a big opportunity beckons us in becoming a Kerala Government Employee, the Lower Division Clerk Exam 2020. As of now the notification of the Kerala PSC LDC Clerk Exam has been published by Kerala Public Service Commission and it is high time to start preparing for the same.


The notification for Lower Division Clerk Exam 2020 notification has been published


Category No of LD Clerk Notification is 207/2019


The last date to apply for LDC Exam 2020 is on 18th of December 2020.


Launch Offers & Special Discounts.


Now special discounts and launch offers are offered in our Muvattupuzha Branch for those who are taking admissions for our intensive Lower Division Clerk 2020 Coaching Program.

Fee concessions and discounts are offered only for a limited period and grab this opportunity to join our success-oriented intensive coaching programs.


We have also started new batches to prepare for SI Test (Sub Inspector of Police Exam), LPSA Exam (Lower Primary School Assistant / Teacher), UPSA Exam (Upper Primary School Assistant/Teacher), Last Grade Servants (LGS) Exam, Police Constable (Civil Police Officer Exam) & for various other degree level and 10th level exams as per Kerala PSC's recent exam notifications.


Find Us On Google Map
Get in Touch with us

Koya's Tower,
P.O Junction, Muvattupuzha,
Kerala 686661
Phone: 090723 65757